PCRR Hilberdink

Heeft u een neurologische aandoening en wilt u meer grip op uw vermoeidheidsklachten in het dagelijks leven? Wilt u uw conditie verbeteren en weten wat een geschikte training of sport voor u is? Mist u de energie voor activiteiten die u altijd graag deed? Het revalidatieprogramma Energiek bij PCRR Hilberdink besteed aandacht aan deze vragen!

Energiek is een revalidatieprogramma waarbij u samen met andere mensen met een neurologische aandoening aan uw conditie werkt. Ook leert u manieren om energie te besparen in uw dagelijks leven, zodat u energie overhoudt om datgene te doen wat voor u belangrijk is. Hoewel Energiek een groepsprogramma is, werkt iedere deelnemer aan zijn eigen doelen. De trainingen worden gegeven door fysiotherapeuten en ergotherapeuten.  

Het programma Energiek duurt 16 weken en bevat vier unieke modules, namelijk:  

  1. conditie training;  
  2. educatie over lichamelijke training;  
  3. inzicht en toepassen van energiebesparende strategieën bij beperkte energie;  
  4. het leren toepassen van de eerdere modules in het dagelijks leven en strategieën voor terugvalpreventie.  

 

Vanaf 4 maart wordt het Energiek programma op drie locaties aangeboden in Nederland, waaronder bij PCRR Hilberdink B.V. in samenwerking met Ergotherapie Haren. Hebt u interesse in dit programma dan kun contact opnemen met onze praktijk of met Evelyne Zijlstra, ergotherapeut bij Ergotherapie Haren.

Luca Bessems (fysiotherapeut) & Evelyne Zijlstra (ergotherapeut)

PCRR_lgo.jpeg

Ergo_logo.jpeg

Door de naderende zomer, en dus het toenemen van de buitentemperatuur, vervalt (deels) de noodzaak voor energiebesparende maatregelen m.b.t. het zwembad. Daarmee zullen de huidige aangepaste openingstijden van het zwembad per 30-05-2023 komen te vervallen. Het zwembad zal dus vanaf aankomende week weer volledig geopend zijn tijdens onze reguliere openingstijden. In principe zal dit ongewijzigd blijven tot en met september 2023. Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Wim, Hedi, Bas en Jochem Hilberdink

In juli 2022 heeft Sharon Wennink de masteropleiding Neurorevalidatie en Innovatie aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) afgerond. Tijdens haar afstuderen heeft zij een eerstelijns interdisciplinaire revalidatietraject ontwikkeld en opgezet voor patiënten die een CVA1  hebben doorgemaakt. Het doel van dit revalidatietraject is patiënten zo snel mogelijk terug te laten keren naar hun eigen vertrouwde woonomgeving om daar verder te revalideren. Sharon heeft dit traject uitgevoerd in een pilotstudie en de resultaten verwerkt in haar masterthesis. De ervaringen van de deelnemende patiënten, de medisch specialisten en zorgverleners waren zeer positief. Met dit revalidatietraject heeft Sharon laten zien dat revalideren in de thuissituatie met ondersteuning van een ervaren en toegewijd team mogelijk is!

In samenwerking met Ergotherapie Haren, Previtas (diëtetiek), Logopedie Centrum Groningen en Piece of Mind (psychologie), zal het PCRR dit revalidatietraject blijven aanbieden.

1. CVA: Cerebro Vasculair Accident. Een ongeluk (accident) in de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebro).

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5