PCRR Hilberdink

Fysiotherapie

Het Paramedisch Centrum voor Reumatologie en Revalidatie (PCRR Hilberdink) richt zich op de begeleiding van mensen met chronische aandoeningen en op verschillende revalidatietrajecten.

Naast mensen met reumatische aandoeningen worden ook patiënten met orthopedische en neurologische aandoeningen fysiotherapeutisch behandeld in het PCRR. Tevens is het aantal mensen met hart- of longaandoeningen, die in het PCRR begeleid worden, sterk groeiend. Tot slot is er aandacht voor mensen die een (gewrichts)operatie of een 'zware' behandeling (bijvoorbeeld een chemo-kuur) hebben ondergaan en graag begeleiding willen bij het herstel. De behandeling van de meest voorkomende aandoeningen wordt kort beschreven onder het kopje 'VOOR WIE'.

Het PCRR Hilberdink is een eerstelijns centrum, waarin fysiotherapie de belangrijkste activiteit is. In het bijna 35-jarig bestaan heeft het PCRR zich in het bijzonder gericht op fysiotherapie voor mensen met chronische aandoeningen. Niet alleen heeft het PCRR ruime ervaring in de behandeling van deze doelgroep, ook de aanpak is onderscheidend. Het PCRR wil geen ‘ziektezorg’ leveren, maar ‘gezondheidszorg’: een actieve behandelvorm gericht op de mogelijkheden van de patiënt in plaats van de beperkingen. De hulpvraag van de patiënt staat centraal.

In onze visie kunnen mensen zich, ondanks de aanwezigheid van een chronische aandoening toch gezond voelen, met andere woorden: chronisch ziek en tóch gezond! Om deze visie uit te dragen wordt in het PCRR gebruik gemaakt van het Integratieve Gezondheidszorg - model (IGz). Traditioneel wordt binnen de reguliere gezondheidszorg gewerkt vanuit de natuurwetenschappelijke (empirisch - analytische) benadering. Daarmee is de reguliere gezondheidszorg overwegend, en soms exclusief, georiënteerd op de pathogenese. Zij is vaak ziektezorg. Deze relatief waardevolle benadering stuit op haar grenzen wanneer de te behandelen ziekte chronisch is en wanneer afgezien van ziektezorg expliciet zorg voor de gezondheid nodig is. Er is weinig aandacht voor salutogenese ofwel ‘het ontstaan van gezondheid’. Mensen met een chronische aandoening geven aan zich gezond te kunnen voelen. Dit, terwijl iemand met een chronische aandoening zich volgens bijvoorbeeld de WHO-definitie niet gezond zou kùnnen voelen. Van healthprofessionals wordt verwacht dat zij de hulpvrager optimaal bijstaan in de zorg voor hun gezondheid. Daarom is het van belang te zoeken naar ‘gezondheid’ bij mensen met chronische aandoeningen.

Het Integratieve Gezondheidszorg - model (IGz - model), zoals voorgesteld door Verduin, voorziet wel in exploratie en definiëren van de ‘patiënt values’. Sleutelbegrippen in dit model zijn ‘de persoon’ en ‘gezondheid’. Vanuit een salutogenetisch perspectief werkt het IG-model aan het vinden van gezondheid door de persoon.

Het PCRR is onder andere aangesloten bij twee belangrijke landelijke netwerken, te weten ParkinsonNet  en Chronisch ZorgNet. Ook zijn alle fysiotherapeuten van het PCRR lid van de sectie fysiotherapie van de Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie. De NHPR is onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie.

Voor de volgende doelgroepen zijn er 'totaalprogramma’s' ontwikkeld: chronische pijnsyndromen (MBCP), artrose (MOPA) en longaandoeningen (MBCOPD). Met 'totaalprogramma’s' (Eng.: comprehensive treatment programs) worden behandelprogramma's bedoeld, die bestaan uit individuele therapie en groepstherapie gecombineerd met een multidisciplinaire voorlichtingsmodule. Ook zijn er behandelprogramma's voor andere doelgroepen, zoals patiënten met gewrichtsreuma (reumatoïde artritis) en voor patiënten met neurologische aandoeningen (bijvoorbeeld ziekte van Parkinson of multipele sclerose (MS)). Alle behandelprogramma's voldoen aan de relevante behandelrichtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. De behandelprogramma's kennen allen eenzelfde structuur. In schema zien de programma's er als volgt uit:

doelgroep inleiding

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5