PCRR Hilberdink

Orthopedie & revalidatie

Orthopedie is een medisch specialisme dat zich specifiek bezighoudt met voorkoming en behandeling van ziekelijke vorm- en functieveranderingen van het bewegingsapparaat. Het is ook gericht op de behandeling van abnormaliteiten en ziekten.

Revalidatiegeneeskunde is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het verbeteren van het functioneren van mensen met een tijdelijke of chronische aandoening van het bewegingsapparaat al dan niet in combinatie met hersenletsel. Het doel is om mensen weer een plaats in de maatschappij te laten innemen.

Het doel van elke orthopedische ingreep (zowel conservatief (spalken, gips etc.) als operatief) in combinatie met revalidatie is het verminderen of opheffen van de 'invaliditeit' door schade aan het lichaam met als doel het zelfstandig functioneren van de patiënt te verbeteren en daarmee de onafhankelijkheid te bevorderen. Bijvoorbeeld verder kunnen lopen na een heup- of knieprothese, de hand weer naar de mond kunnen brengen na een pees verplaatsingsoperatie et cetera.

Over het algemeen is de behandeling van orthopedische aandoeningen in het PCRR gericht op revalidatie. In het PCRR vormen mensen met 'een nieuwe knie' of 'een nieuwe heup' veruit de grootste groep binnen het domein Orthopedie & revalidatie. Daarnaast worden mensen met een letsel aan het bewegingsapparaat (bijvoorbeeld een meniscusletsel) fysiotherapeutische begeleid. Tot slot zien we in het PCRR veel complexe en relatief zeldzame orthopedische aandoeningen (bijvoorbeeld aangeboren afwijkingen). Op deze site worden de drie voornoemde categorieën en de fysiotherapeutische behandeling kort beschreven (klik op aandoening in kader rechts op deze pagina).

 

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5