PCRR Hilberdink

Wetenschappelijk onderzoek

Het PCRR heeft 'evidence based practice' hoog in het vaandel staan. Mede om deze reden neemt het PCRR met regelmaat deel aan de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek en is het PCRR betrokken bij de publicatie van wetenschappelijke artikelen, recenseren van vakliteratuur en de ontwikkeling van KNGF - richtlijnen.

Het meest recente voorbeeld van onze deelname aan wetenschappelijk onderzoek is het CHECK - onderzoek. CHECK staat voor Cohort Heup en Cohort Knie en is een langlopend onderzoek naar beginnende artrose in de heup en knie. Het onderzoek is gestart in 2001 en in december 2015 heeft het laatste 10de jaars-bezoek van de deelnemer plaatsgevonden. In totaal 1000 patiënten, verdeeld over 10 medische centra, doen mee aan dit onderzoek. Het PCRR is als enige eerstlijns fysiotherapiepraktijk gevraagd mee te werken aan dit onderzoek. Uitgebreide informatie is te vinden op de website van CHECK.

Meerdere fysiotherapeuten van het PCRR zijn hoofd- of co-auteur van wetenschappelijke publicaties, zoals onder andere voortgekomen uit het CHECK - onderzoek, of van de officiële KNGF Richtijnen (o.a. de artrose - en de gewrichtsreuma- richtlijn) en KNGF -Beweegstandaarden (Chronisch Pijn).

In juli 2022 heeft Sharon Wennink de masteropleiding Neurorevalidatie en Innovatie aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) afgerond. Tijdens haar afstuderen heeft zij een eerstelijns interdisciplinaire revalidatietraject ontwikkeld en opgezet voor patiënten die een CVA hebben doorgemaakt. Het doel van dit revalidatietraject is patiënten zo snel mogelijk terug te laten keren naar hun eigen vertrouwde woonomgeving om daar verder te revalideren. Sharon heeft dit traject uitgevoerd in een pilotstudie en de resultaten verwerkt in haar masterthesis. De ervaringen van de deelnemende patiënten, de medisch specialisten en zorgverleners waren zeer positief. Met dit revalidatietraject heeft Sharon laten zien dat revalideren in de thuissituatie met ondersteuning van een ervaren en toegewijd team mogelijk is!

In samenwerking met Ergotherapie HarenPrevitas (diëtetiek), Logopedie Centrum Groningen en Piece of Mind (psychologie), zal het PCRR dit revalidatietraject blijven aanbieden.

1. CVA: Cerebro Vasculair Accident. Een ongeluk (accident) in de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebro).

 

Bas Hilberdink, fysiotherapeut en gezondheidszorg psycholoog (MSc) heeft op 4 november 2022 zijn promotietraject bij het Leids Universitair Medisch Centrum (promotor: prof. dr. T. Vliet Vlieland) succesvol afgerond.  Zijn proefschrift beschrijft hoe patiënten het meest effectief geholpen kunnen worden bij het laten toenemen van hun dagelijkse hoeveelheid bewegen. Verschillende (motivatie)technieken worden vergeleken, de psychologische werking ervan wordt getest en er wordt gekeken welke patiënten meer baat hebben bij welke technieken.

Cover_Proefschrift_BH

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5