PCRR Hilberdink

Kinderfysiotherapie

De praktijk voor kinderfysiotherapie Patist is opgericht in 2003 door Linda Patist (kinderfysiotherapeut) op de huidige locatie, PCRR Hilberdink. Linda is van 1996 tot en met 2004 werkzaam geweest in het UMCG als kinderfysiotherapeut.

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het werken met kinderen binnen de fysiotherapie vraagt een andere aanpak dan het werken met volwassenen. De belangrijkste reden hiervoor is, dat een kind nog in ontwikkeling is. Er is sprake van een voortdurend proces van groei, rijping en (dus) ontwikkeling. Als dat proces niet helemaal verloopt zoals het hoort, dan kan dat problemen geven waarbij de kinderfysiotherapeut soms kan helpen. Daarnaast vraagt het werken met kinderen een andere (pedagogische) benadering. Het is belangrijk om kinderen aan te spreken op hun niveau, je moet je kunnen verplaatsen in hun belevingswereld. Tevens heeft de kinderfysiotherapeut, zeker bij het behandelen van zuigelingen, veel te maken met de ouders / verzorgers van de kinderen. Als kinderfysiotherapeut ben je vaak een 'coach / begeleider' van de ouders / verzorgers. Zij kunnen (en moeten) een belangrijke rol spelen in het 'genezingsproces'.

Alle bevoegde kinderfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapeuten). Om geregistreerd te kunnen blijven is na - en bijscholing noodzakelijk. De Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK) vertegenwoordigt de beroepsgroep van de kinderfysiotherapeuten en is aangesloten bij het KNGF.

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.kinderfysiotherapiepatist.nl of bellen naar 06-53703591.

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5