PCRR Hilberdink

Opstaan Tegen Vallen (OTV)

Het ‘Opstaan Tegen Vallen- programma’ (OTV) is ontwikkeld en geïmplementeerd in 2014 in het Paramedisch Centrum voor Reumatologie en Revalidatie Hilberdink (PCRR) te Groningen.

Het programma is tweeledig, waarbij in het eerste deel van het programma aandacht wordt besteed aan het herkennen en anticiperen op valgevaarlijke situaties en in het tweede deel aan valtraining.

Valgevaarmodule

Er wordt door iedereen gestart met het eerste deel van het Opstaan tegen Vallen programma. Middels een voorlichting en functionele oefentherapie zal het voorkomen van vallen en valkgevaarlijke situaties worden behandeld. Bij aanvang van het OTV-programma zal een interactieve voorlichting plaatsvinden waarin het OTV- programma wordt uitgelegd en er informatie zal worden verstrekt over onder andere valrisico’s, valangst, en de effecten van oefentherapie. Bij de voorlichting hoort een uitvoerige cursusmap, welke u per e-mail zal worden toegestuurd. Vervolgens zal er een start worden gemaakt met het oefentherapeutische deel van het OTV-programma. Tijdens dit oefentherapeutische traject ligt het accent op functionele oefeningen bestaande uit balanstraining, evenwichtoefeningen ,het trainen van opvangreacties en het oefenen van diverse loopvormen.

Valtrainingmodule

Het tweede deel van het programma, het deel valtraining, zal ook bestaan uit functionele oefentherapie, waarbij daadwerkelijk valtraining wordt behandeld. Voor dit tweede deel van het programma zijn aanvullende in- en exclusiecriteria opgesteld. Het behandeldoel van het tweede deel van het Opstaan Tegen Vallen programma is het aanleren van val- en struikeltechnieken.

Klik hier voor de algemene folder over het OtV - programma en hier voor de tijden en tarieven.

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5