PCRR Hilberdink

Tarieven 2024

Fysiotherapie

Met alle zorgverzekeraars heeft het PCRR een overeenkomst afgesloten, waarbij fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Voor een beperkt aantal aandoeningen wordt fysiotherapie vergoed uit de basis verzekering. Deze vergoeding geldt voor bepaalde aandoeningen vanaf de 21ste behandeling; voor een aantal aandoeningen geldt de vergoeding vanaf de 1ste behandeling, maar is er wel een maximum aantal behandelingen. Mocht u geen of een onvoldoende aanvullende verzekering voor fysiotherapie hebben afgesloten, dan worden onderstaande tarieven in rekening gebracht.

Intake en behandeladvies na verwijzing / DTF € 59,95
Reguliere zitting (behandeling)  € 43,45
Reguliere zitting (behandeling) aan huis  € 54,50
Lange zitting (behandeling)  € 56,10
Zitting manuele therapie  € 55,80 
Telefonisch consult  € 20,60¹ 
¹ voorwaarden afhankelijk van regeling met zorgverzekeraar  

Bovenstaande tarieven gelden voor de mensen, die door ons worden behandeld en niet aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie. Zie ook https://zorgvergoeding.com/page/82/vergoeding-en-uw-verzekering 

 • het volgen van een behandeltraject houdt in dat u onder voorwaarden GRATIS gebruik mag maken van het zwembad.
 • Per niet nagekomen afspraak kunnen de behandelingskosten bij u in rekening gebracht worden.
 • Afzeggen van een behandeling dient 24 uur van tevoren te gebeuren. Anders zijn wij helaas genoodzaakt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling als gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 • In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de "modelregeling fysiotherapeut-patiënt"van het KNGF/NPCF
 • Uw gegevens worden vastgelegd conform de Wet Persoons Registratie (WPR). Per 25 mei 2018 geldt de Europese richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.
 • Op onze tarieven is geen BTW van toepassing

 

Zwemmen op medisch advies

Eén maal per week zwemmen  € 30,90 per maand €   79,50 per kwartaal
Twee maal per week zwemmen  € 56,50 per maand  € 149,00 per kwartaal 
Eenmalig zwemmen nieuwe klant     € 8,50  

Betaling dient te geschieden vóór het begin van de betreffende maand of het kwartaal.
Het zwemmen op medische advies geschiedt op recreatieve basis, d.w.z. zonder directe begeleiding.

Sporten (incl. gebruik van zwembad en IR - sauna)

10-strippenkaart voor 2 x per week sporten

(2 maanden geldig)

€   82,00

10-strippenkaart voor 1 x per week sporten

(4 maanden geldig)

€   98,00

 5-strippenkaart voor 1 x per week sporten

(2 maanden geldig)

€   57,00

Betaling dient te geschieden vóór het begin van een nieuwe 5- of 10-strippenkaart.

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5