PCRR Hilberdink

Alle specialismen onder één dak

Het PCRR streeft sinds haar oprichting in 1984 ernaar om zowel vakinhoudelijk als organisatorisch gelijke tred te houden met de algemene ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de specifieke ontwikkelingen binnen het domein fysiotherapie. Dit streven heeft er toe geleid dat het
centrum verschillende behandelprogramma’s kent voor specifieke doelgroepen. Al deze programma’s zijn gebaseerd op de laatste
resultaten uit wetenschappelijk onderzoek gecombineerd met meer dan 30 jaar praktijkervaring.

Het PCRR heeft ‘Evidence Based Practice’ hoog in het vaandel! Zowel binnen als buiten het centrum wordt er daarom intensief samengewerkt
met andere disciplines. De voordelen van deze transmurale en multidisciplinaire samenwerking worden steeds meer ondersteund door de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Naast het team van 14 fysiotherapeuten zijn in het PCRR een psycholoog (GZ - psycholoog), een diëtist en een kinder-fysiotherapeut werkzaam. De GZ - psycholoog verzorgt in het PCRR de voorlichtingsmodules behorend bij de verschillende behandelprogramma’s. Indirect is er samenwerking met een ergotherapeut en een handtherapeut.

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5