PCRR Hilberdink

Pijn- en vermoeidheidssyndroom

Het meest voorkomende pijnsyndroom is fibromyalgie. Fibromyalgie wordt gekenmerkt door chronische (meer dan 3-6 maanden aanwezig) pijn- en stijfheidsklachten . Deze klachten komen voor op verschillende plaatsen; in het bijzonder in de structuren rondom de gewrichten, zoals spieren, pezen, peesaanhechtingen en onderhuidse weefselstructuren. Vaak gaan de klachten gepaard met moeheid, slaapstoornissen, stemmingswisselingen en klachten passend bij een spastische dikke darm.

Fibromyalgie wordt gezien als een ‘chronisch pijnsyndroom’. Naast fibromyalgie bestaan er andere pijnsyndromen zoals bijvoorbeeld aspecifieke lage rugklachten, whiplash, klachten van de arm nek en/of schouder (CANS) en complex regionaal pijnsyndroom (CRPS). Soms wordt ook het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) tot de pijnsyndromen gerekend. Er is niet een oorzaak voor het ontstaan van fibromyalgie aan te wijzen. Wel lijken er meerdere risicofactoren te zijn, die kunnen bijdragen aan het ontstaan van chronische pijn. Voorbeelden hiervan zijn langdurige stress vanuit werk en/of privé, slecht slapen, trauma`s uit uw jeugd of andere ingrijpende life events als een scheiding of het verliezen van een naaste. Chronische pijn kan ook ontstaan zonder dat er risicofactoren bekend zijn. Fibromyalgie is een vervelende aandoening. U heeft reële pijnklachten zonder dat er sprake is van bijvoorbeeld lichamelijk letsel of een ontsteking.
De verwerking van prikkels in ons centrale zenuwstelsel kan verstoord raken waardoor ‘normale informatie’ wordt geïnterpreteerd als ‘gevaarlijke’ informatie met pijn als reactie. Hier gaan we u tijdens het behandeltraject meer uitleg over geven.

Wat doen we eraan? Het BCP!

Naar aanleiding van de ervaring van hulpverleners en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek is er de laatste jaren veel veranderd in de behandeling van mensen met chronische pijn. De fysiotherapeut krijgt steeds meer de rol van 'begeleider' toebedeeld en u als patiënt krijgt een meer actieve rol. Belangrijk bij elk behandelprogramma is de actieve betrokkenheid van de patiënt. Er moet een verandering ingezet worden van ziek naar gezond gedrag. Alleen dan is een ommekeer ten goede mogelijk. Behandeling door de fysiotherapeut met voor de patiënt passieve behandelvormen als warmtetherapie, elektrotherapie en massage biedt op de lange termijn geen oplossing. Een aanpak bestaande uit een oefenprogramma met een gedragsgeoriënteerd karakter, gecombineerd met pijneducatie, blijkt wel te werken. Om deze reden wordt het Behandelprogramma Chronische Pijn (BCP) aangeboden. De belangrijkste doelstelling van dit programma is: "adequaat leren omgaan met chronische pijnklachten". Hierbij staan het begrijpen van uw pijnklachten en inzicht krijgen in uw persoonlijke situatie centraal.

Het BCP bestaat uit pijneducatie en een oefenprogramma, zowel individueel als simultaan. Het programma duurt in principe 5 maanden; de oefentherapie is verdeeld in een individueel en een simultaan-oefentraject. De pijneducatie volgt na het intakegesprek. Uw partner of andere betrokkenen zijn hierbij van harte welkom.

Pijneducatie

Doelstellingen:

 • het begrijpen van pijn
 • de functie van pijn
 • verschil tussen acute en chronische pijn
 • pijn als beschermingsmechanisme
 • verspreiding van pijnklachten

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat wanneer mensen met chronische pijn de pijn beter begrijpen, de pijn kan verminderen en ook uw stemming en algeheel functioneren kan verbeteren. U komt onder andere te weten hoe pijn tot stand komt, wat er gebeurt als pijn chronisch wordt, waarom de pijn niet weg gaat en hoe u wél grip op de pijn kunt krijgen.

Individueel oefentraject

Doelstellingen:

 • inzicht krijgen in uw aandoening (welke factoren beïnvloeden uw pijn)
 • leren bewaken van grenzen
 • verbeteren van de algehele belastbaarheid (conditie)
 • ontspannen bewegen
 • leren vertrouwen in bewegen
 • balans vinden tussen de belasting en de belastbaarheid (vermijden van hollen en stilstaan)
 • verantwoordelijkheid dragen voor eigen functioneren

De voornaamste doelstelling is het leren bewegen zonder toename van pijn, zodat u verbeteringen merkt in het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Om dit te kunnen bereiken heeft ons oefenprogramma een rustige opbouw, waarbij stap voor stap de oefentherapie verzwaard wordt. We hebben een belangrijk doel bereikt wanneer u zegt: "hier doe ik het voor,…nu kan ik dat doen wat ik leuk vind zonder mijn pijnklachten erger te maken".

Normaliter bouwt u op geleide van pijn uw activiteiten op. Bij acute pijn is dit ook de beste methode. Echter is bij chronische pijn het pijnverwerkingssysteem onbetrouwbaar. Hierdoor kunt u uw activiteiten niet opbouwen op geleide van de pijn. Een tijdsgebonden opbouw van activiteiten is de juiste manier. Hierbij wordt er eerst bepaald wat u nu aan kan en wordt vanuit daar opgebouwd. De tijd bepaalt hierin hoelang u iets doet, niet de pijn!

Simultaan Oefentraject

Doelstellingen:

 • het verbeteren van de algemene conditie
 • beter leren omgaan met het ziektebeeld
 • het vergroten van het plezier in bewegen
 • het inpassen van de algemene vaardigheden naar aanleiding van de kennis die u heeft opgedaan tijdens het individuele traject
 • het verhogen van de algemene belastbaarheid.
 • Lotgenootcontacten

In deze periode is het voornaamste doel het vergroten van de algemene belastbaarheid en het leren bewaken van de eigen grenzen. De simultane-oefentherapie bestaat uit cardiovasculaire training gevolgd door een thematische sessie met andere mensen die in de oefenzaal oefenen. Een belangrijk aspect van deze sessies zijn het leren bewaken van grenzen in een ‘groep’.  Thema`s die onder andere aanbod komen zijn:

 • Ontspanning
 • ADL-training (= Activiteiten van het Dagelijks Leven)
 • Tillen en verplaatsen
 • Herhaling pijneducatie
 • Sport en spel
 • Krachttraining
 • Evaluatie
 • Nazorg
Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5