PCRR Hilberdink

Manuele therapie


In het PCRR is een collega naast fysiotherapeut ook manueel therapeut. Hij richt zich op specifieke diagnostiek bij de verschillende reumatische en complexe orthopedisch aandoeningen. Daar waar mogelijk past hij manuele therapie toe. De opleiding is genoten aan de Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie (SOMT) te Amersfoort.

De manueel therapeut is bij uitstek de 'bewegingsconsulent' en 'casemanager' bij gezondheidsproblemen in relatie tot het bewegend functioneren. De manueel therapeut, die aan de SOMT afstudeert, is door zijn uitgebreide diagnostische en therapeutische kennis en door zijn manuele en communicatieve vaardigheden bij uitstek competent om patiënten met bewegingsgerelateerde problemen een oplossing te bieden. Hij realiseert zich hierbij dat bewegend functioneren van mensen niet alleen wordt beïnvloed door biologische factoren, maar ook door persoons- en omgevingsgebonden factoren.

In de visie van de SOMT is de zelfredzaamheid van de patiënt een belangrijk thema, waarbij de hulpverlener (in casu de manueel therapeut) dit proces, indien nodig multidisciplinair, vanuit zijn professionele achtergrond en competentie kan begeleiden.

logo manuele therapie 1

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5