PCRR Hilberdink

Hart & Vaten

Cardiologie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het opsporen, het diagnosticeren (vaststellen) en behandelen van hart- en vaataandoeningen.

Hartaandoeningen

In het PCRR worden patiënten begeleid na een ziekenhuisopname én in de poliklinische revalidatie. De begeleiding richt zich op de postrevalidatie- ofwel de nazorgfase. In de KNGF-richtlijn 'Hartrevalidatie' wordt de gespecialiseerde fysiotherapeutische behandeling beschreven in de eerste twee fasen. Het gaat hier om de behandeling van patiënten die één van de volgende ingrepen heeft ondergaan:

 • een Acuut Myocard Infarct (AMI = hartaanval)
 • een Coronary Artery Bypass Grafting (CABG = 'bypass'-operatie)
 • een Percutane Transluminale Coronaire Angioplastiek (PTCA = 'dotteren')
 • een hartklepoperatie
 • een operatief gecorrigeerde aangeboren hartafwijking


De indeling van activiteiten in het kader van hartrevalidatie zijn:

 • Fase I: activiteiten tijdens de ziekenhuisopname
 • Fase II: activiteiten in het kader van de poliklinische revalidatie (zowel voor klinische als poliklinische patiënten)
 • Fase III: postrevalidatie- ofwel nazorgfase

In het PCRR richt de begeleiding zich met name op het hervatten van bewegingsactiviteiten zoals zwemmen, fitness, wandelen en overige sportactiviteiten. Voor details betreffende de behandeling kunt u contact opnemen met één van de fysiotherapeuten of u klikt op www.hartpatiënten.nl voor aanvullende informatie.

Claudicatio intermittens ("etalagebenen") of symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden (sPAV)

In het PCRR zijn twee fysiotherapeuten lid van het landelijk Chronisch Zorgnet en daarmee gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met zogenaamde 'etalagebenen'. De medische term voor deze vaataandoening is "symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden (sPAV); vroeger heette de aandoening 'claudicatio intermittens'. Wanneer er sprake is van symptomatisch PAV ofwel 'etalagebenen' dan voeren de slagaders in uw benen te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking (atherosclerose). Bij inspanning van de beenspieren (lopen, rennen, traplopen) neemt de vraag naar zuurstofrijk bloed toe. Wanneer er vernauwingen in de slagaders aanwezig zijn komt er te weinig zuurstofrijk bloed bij de spieren. Het zuurstoftekort veroorzaakt de pijn in uw been. Met rust verdwijnt de pijn weer.

Het primaire doel van de fysiotherapeutische behandeling bij patiënten met symptomatisch PAV is gericht op de hulpvraag van de patiënt. De hulpvraag is altijd gerelateerd aan de loopafstand. De behandeling bestaat uit gesuperviseerde looptraining. Daarbij oefent u het lopen op de loopband onder leiding van de fysiotherapeut en krijgt u een oefenschema mee naar huis om zelfstandig te oefenen. Daarnaast is een positieve beïnvloeding van risicofactoren voor atherosclerose een belangrijk aandachtspunt in de behandeling. Denk hierbij aan gezonde beweeg- en eetgewoontes en het eventueel stoppen met roken.

Gedurende de eerste vier weken van de fysiotherapeutische behandeling vinden er gemiddeld drie oefensessies per week plaats, daarna volstaan twee sessies per week tot aan het einde van de derde maand. Van maand vier t/m twaalf van de behandelperiode vinden er gemiddeld één tot twee sessies per maand plaats. Na deze behandelperiode vindt idealiter elk kwartaal (vier keer per jaar) een controle plaats. Voor meer informatie over symptomatisch PAV verwijzen wij u naar de webste van .Chronisch Zorgnet.

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5