PCRR Hilberdink

Longen

Pulmonologie, pneumologie of leer der longziekten is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het opsporen, het diagnosticeren (vaststellen) en behandelen van longziekten. In het PCRR worden voornamelijk mensen begeleid die COPD of astma hebben.

De aandoeningen astma, longemfyseem en chronische bronchitis werden vòòr 1991 vaak met één naam aangeduid: CARA (Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen). Ze hebben allemaal te maken met ontstekingen van de luchtwegen. Maar de ontsteking bij astma heeft een andere oorzaak dan die bij chronische bronchitis en longemfyseem. Ook de behandeling is anders. Vandaar dat nu wordt gesproken over astma en COPD.

COPD

COPD is de internationale afkorting voor ‘chronic obstructive pulmonary disease’, ofwel chronisch obstructief longlijden. Onder COPD valt een tweetal aandoeningen van de luchtwegen, te weten chronische bronchitis en longemfyseem. Deze kunnen apart of in combinatie met elkaar bestaan. De meeste mensen met COPD hebben kenmerken van beide aandoeningen waarbij een van de twee overheerst. In theorie is COPD een chronische en langzaam progressieve longaandoening waarbij het functioneren van de luchtwegen geleidelijk vermindert en het transport van de lucht van en naar de longen moeilijker wordt. Chronische bronchitis treedt meestal in de beginfase van COPD op, emfyseem komt voor bij ernstiger vormen van COPD. Chronische bronchitis is een chronische ontsteking en vernauwing van de luchtwegen waarbij de beschermlaag van de luchtwegen en de kleine haartjes die het slijm uit de luchtwegen verwijderen, worden beschadigd.

Emfyseem

Emfyseem wordt gekenmerkt door een progressieve beschadiging van de longblaasjes en hun wanden. De longen verliezen hun elasticiteit en de lucht blijft bij uitademing gedeeltelijk 'gevangen' in de longen. De lucht die niet meer kan worden uitgeademd, wordt in de longen opgestapeld, waardoor geleidelijk ademnood ontstaat en de patiënt zijn inspanning moet onderbreken om weer op adem te komen. Roken speelt een belangrijke rol (75%) bij het ontstaan van emfyseem en beïnvloedt het beloop van COPD negatief. Ook (beroepsmatige) langdurige blootstelling aan risicostoffen, luchtverontreiniging, genetische factoren en infecties kunnen bijdragen aan het ontstaan van COPD. De belangrijkste beperkingen zijn kortademigheid en een verminderde inspanningstolerantie.

Astma

Astma is een veelvoorkomende chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen die wordt gekenmerkt door terugkerende symptomen, belemmering van de luchtstroom en spasme van de luchtpijp (bronchospasme). Symptomen zijn onder meer benauwdheid, kortademigheid, hoesten en piepende ademhaling. Een astma-aanval kan optreden bij prikkelende stoffen of stoffen waarvoor de patiënt allergisch is, bij een verkoudheid of na een zware inspanning. De ernst van de klachten kan per patiënt verschillen, variërend van lichte tot levensbedreigende gevallen.

Zowel patiënten met COPD als met astma ervaren beperking in hun dagelijks functioneren op basis van de eerdergenoemde symptomen. De conditie van de patiënt gaat achteruit en de balans tussen belasting en belastbaarheid wordt verstoord. Hierdoor ontstaat dikwijls een neerwaartse spiraal. Uit angst voor kortademigheid gaan mensen bewegen en activiteiten in het dagelijkse leven vermijden. Door deze toenemende inactiviteit neemt de conditie nog verder af, wordt de patiënt steeds minder belastbaar en meer beperkt in zijn handelen.

Fysiotherapie bij longziekten

Fysiotherapie bij patiënten met longziekten is gebaseerd op een probleemoplossende aanpak. Het belangrijkste doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven. De behandeling vindt meestal plaats binnen een multidisciplinaire setting. Hierbij zijn onder andere de longarts, de huisarts, fysiotherapeut en de diëtiste betrokken. De fysiotherapeut levert een bijdrage aan de evaluatie en behandeling van de belangrijkste symptoomdomeinen:

  • Kortademigheid ( dyspnoe)
  • Afgenomen inspanningsvermogen; hierbij wordt aandacht besteed aan het optimaliseren van de algemene conditie, ademhalingstechnieken en spierkracht. Door toename van lichaamsbeweging raken de spieren getraind en hebben ze minder zuurstof nodig dan ongetrainde spieren. Hierdoor neemt het inspanningsvermogen van de patiënt toe, en nemen de beperkingen in het dagelijks leven af.
  • Fysieke inactiviteit; er zal gestreefd worden naar het weer activeren van de patiënt en het stimuleren tot bewegen. Daarbij is het belangrijkste dat de patiënt zal inzien om zichzelf ook thuis te activeren. Immers, wil de behandeling tot een blijvend resultaat leiden, dan zal een 'gedragsverandering' plaats moeten vinden. De fysiotherapeut begeleidt de patiënt bij het toepassen van de aangeleerde functies en vaardigheden in het dagelijks leven.
  • Gestoord mucustransport; de fysiotherapeut leert technieken aan om effectief te hoesten of te 'huffen', zodat de patiënt leert om zelfstandig het slijm uit de luchtwegen te verwijderen.

Het PCRR biedt een multidiscliplinair behandelprogramma aan voor de behandeling van COPD en/of astma ( MBCOPD). Dit programma bestaat uit een individueel traject, een groepsoefentraject en voorlichtingsavond. De inhoud van de voorlichtingsavond is uitvoerig beschreven in de digitale cursusmap 'Multidisciplinair Behandelprogramma COPD'. Deze cursusmap wordt bij deelname aan de voorlichtingscursus u per e-mail toegestuurd.

Tijdens het behandeltraject komen intervaltraining, duurtraining en krachttraining aan bod. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het nabootsen van activiteiten uit het dagelijks leven die problemen geven; u krijgt adviezen over aanpassingen. Naast het oefentherapeutische gedeelte is er ook aandacht voor uw voedingstoestand in samenwerking met onze diëtisten. Voor meer details betreffende de behandeling kunt u contact opnemen met één van de fysiotherapeuten of u klikt op www.longfonds.nl voor aanvullende informatie.

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5