PCRR Hilberdink

Artrose

Tegenwoordig wordt artrose gezien als een reumatische aandoening, die gekenmerkt wordt door beschadigingen van het gewrichtskraakbeen, gecombineerd met reacties (sclerose) van het onderliggende bot en vorming van botuitsteeksels aan de gewrichtsranden. Vanwege het optreden van pathologische veranderingen, zoals spierzwakte, ligamentaire laxiteit, milde synovitis, meniscusdegeneratie en veranderingen in de pijnverwerking beschouwt men artrose als een orgaanaandoening.[1]
In de Engelstalige literatuur gebruikt men de term ‘osteoarthritis’ in plaats van ‘artrose’; de aanduiding artritis verwijst hierbij naar gewrichtsontsteking.

Artrose is een veel voorkomende gewrichtsaandoening, die drie keer zo veel voorkomt bij vrouwen als bij mannen. Naar schatting kwam in 2010 knieartrose voor bij ongeveer 312.000 mensen en heupartrose bij ongeveer 238.000 mensen. Dit percentage zal naar verwachting in de toekomst door de vergrijzing en de toename van overgewicht stijgen.

atrose1Artrose wordt gezien als een progressief chronische gewrichtsaandoening. Dit wil zeggen dat er geen genezing mogelijk is. Patiënten met artrose aan knie of heup krijgen greep op hun ziekte met oefentherapie. Een actieve leefstijl, het voorkomen van overgewicht, een goed ziekte-inzicht en het adequaat omgaan met chronische (pijn)klachten zal hierbij kunnen helpen. Hoe meer mensen met artrose blijven oefenen, hoe minder pijn en beperkingen in het dagelijks leven worden ervaren, óók op de lange termijn! Operaties zijn niet altijd meer nodig, of uit te stellen, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL uit 2010 (Pisters).

[1] Vrij vertaald uit: Sellam J, Herrero-Beaumont G, Berenbaum F. Osteoarthritis: pathogenesis, clinical aspects and diagnosis. In: Bijlsma JWJ, editor. EULAR Compendium on Rheumatic Diseases. London: BMJ Publishing Group and European League Against Rheumatism, 2009:444-63

Wat doen we eraan? Het MOPA!

Het Multidisciplinair OefenProgramma Artrose heup en knie (MOPA) is een behandelprogramma dat bestaat uit een uitgebreid oefenprogramma en een voorlichtingsprogramma. De hoofddoelstellingen van het programma zijn:

 • het verminderen van de beperkingen in activiteiten
 • het verminderen van de participatieproblemen (werk, maatschappelijk leven, vrije tijd, sport etc.)
 • het aanleren van adequate copingtechnieken om de kwaliteit van leven van mensen met artrose van de heup(en) en/of de knie(en) te verbeteren

Subdoelstellingen zijn:

 • het verminderen van de aanwezige stoornissen (zoals: pijn, zwelling, verminderde actieve stabiliteit/proprioceptie), verminderde spierkracht en mobiliteit, hypertonie, segmentale dysregulatie, etc.)
 • het optimaliseren van de kwaliteit van bewegen
 • het afstemmen van de verschillende factoren van de belasting op de belastbaarheid
 • het vergroten van het ziekte-inzicht
 • het eigen maken en toepassen van adequate coping- en zelfmanagement technieken
 • het bevorderen van het plezier in bewegen
 • het ontwikkelen van een actieve leefstijl integratie naar hervatting van de dagelijkse- en sportactiviteiten gewichtsreductie indien noodzakelijk (gezien de grote relatie tussen overgewicht en artrose)
 • zorggerelateerde preventie

Inhoudelijk is het MOPA gebaseerd op recente resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en op de richtlijn "Artrose Heup Knie" van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Tevens is in de ontwikkeling van het MOPA rekening gehouden met de richtlijn zoals deze is gepresenteerd door de Stuurgroep Artrose van het Nationaal Reumafonds, genaamd "Behandeling van artrose heup en knie".

Het MOPA bestaat uit een individueel oefentraject, simultaan oefentraject en educatieve begeleiding. Elk programmaonderdeel kenmerkt zich door specifieke behandeldoelstellingen.

Individueel Oefentraject


In de individuele periode wordt een inventarisatie gemaakt van aanwezige stoornissen, functionele beperkingen en participatieproblemen. Dit gebeurt door middel van anamnese, fysiotherapeutisch onderzoek en het gebruik van verschillende meetinstrumenten. De oefentherapie richt zich grotendeels op het verminderen van beperkingen in de activiteiten van het dagelijks leven. Hiertoe wordt in deze periode veel aandacht geschonken aan het leren afstemmen van de verschillende vormen van belasting op zowel de lokale als de algemene belastbaarheid. De oefentherapie is functioneel van aard. Dit wil zeggen dat tijdens de oefensessies die activiteiten worden geoefend waarbij beperkingen aanwezig zijn. Fysiotherapeutisch onderzoek naar de beperkingen in activiteiten kan uitwijzen dat deze veroorzaakt worden door aanwezige stoornissen, zoals bijvoorbeeld lage spierkracht of verminderde mobiliteit. Het opheffen van deze stoornissen is ook een belangrijk behandeldoel in de individuele periode. Het verminderen van stoornissen zoals verminderde spierkracht en mobiliteit is ook een behandeldoel in de individuele periode. Oefentherapie, advies en voorlichting zijn de belangrijkste middelen om de doelen van de individuele periode te bereiken. Het individueel oefentraject zal bestaan uit 10 behandelingen.

Simultaan Oefentraject


De hoofddoelstelling van het simultaan oefentraject is het stimuleren van een actieve leefstijl bij adequate copingstrategieën om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bewerkstelligen. Door regelmatig bewegen wordt het zelfvertrouwen vergroot en wordt de angst voor bewegen gereduceerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de patiënt zich weer een actieve leefstijl eigen kan maken. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de eventuele sport die hervat wordt, aangepast is aan de belastbaarheid van de patiënt.

Het mag wel duidelijk zijn dat het behandelprogramma het nut en de noodzaak van bewegen benadrukt. Wanneer de behandeldoelstellingen uit het fysiotherapeutische traject bereikt zijn is het van groot belang om de toename in dagelijkse activiteiten op peil te houden. Daarom wordt aanbevolen om een actieve leefstijl te blijven handhaven. Het PCRR biedt alle patiënten de mogelijkheid om door te stromen naar het Centrum voor Aangepast Sporten 'Ability' (CASA). Dit sportcentrum is met name bedoeld voor mensen met een chronische aandoening, met aangepaste sport- en zwemprogramma's. Op deze manier kan de ex-patiënt op recreatieve wijze sporten onder deskundige begeleiding. Tevens bestaat de mogelijkheid, als daar aanleiding toe is, om via het fysiotherapeutisch spreekuur weer in te stromen in het individuele of groepstraject.

Educatieve begeleiding


De educatieve begeleiding bestaat uit een avond, waarin een psycholoog, een ergotherapeut, een diëtist en een fysiotherapeut voorlichting geven over verschillende onderwerpen met betrekking tot artrose. De inhoud van deze voorlichting wordt schriftelijk weergegeven in de digitale cursusmap "Artrose van de heup of knie: 'the state of the art'".
In het voorlichtingsprogramma komen een vijftal onderwerpen uitvoerig aan de orde, welke in de cursusmap worden beschreven. De onderwerpen zijn:

 • artrose;
 • medische achtergronden en algemene behandelprincipes artrose en bewegen;
 • fysiotherapie omgaan met chronische klachten;
 • psycho-educatie omgaan met beperkingen artrose en voeding;
 • diëtetiek
Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5