PCRR Hilberdink

oefenzaal200Regelmatig vindt in het PCRR de cursus over het Chronisch Pijnsyndroom plaats. De cursus bestaat uit drie avonden, welke tezamen een geheel vormen, en is een belangrijk onderdeel van het behandelprogramma. De avonden duren van 19.15 uur tot 21.15 uur.

De eerstvolgende cursus vindt plaats op de dinsdagen 27 maart 2018, 3 april 2018 & 17 april 2018.

Het programma voor deze avonden ziet er als volgt uit:


Cursusavond 1: “het klachtenpatroon passend bij een chronisch pijnsyndroom”

Cursusavond 2: “de invloed van stress op de klachten”

Cursusavond 3: “chronisch pijnsyndroom in relatie met de omgeving”

 

De avonden worden ingevuld door dr. Alex Knipping, klinisch neuropsycholoog, werkzaam op de afdeling medische psychologie van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Er zijn voor u geen (directe) kosten verbonden aan deze avond tenzij u niet (aanvullend) verzekerd bent. Er wordt één behandeling (groepstarief) gedeclareerd voor de voorlichting. Voorafgaande aan de cursus krijgt u per e-mail cursusinformatie toegestuurd. De inhoud van de cursusavond staat hierin duidelijk omschreven en dient tevens als naslagwerk. Wilt u zich aanmelden voor deze cursusavond? Vraag naar de aanmeldingsbrief bij uw fysiotherapeut.

Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen op deze voorlichtingsavond.

 

Wat gaat er veranderen?

Met ingang van 1 januari 2018 wordt fysio- en oefentherapie bij artrose van de heup en/of de knie vergoed vanuit de basisverzekering in plaats vanuit de aanvullende verzekering. Dit geldt voor de eerste 12 behandelingen per kalenderjaar. Omdat het nu om de basisverzekering gaat, gaat deze vergoeding wel 'ten koste' van uw verplichte eigen risico (voor 2018 is dit € 385,00).

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering worden na deze 12 behandelingen de overige noodzakelijke behandelingen vergoed uit uw aanvullende verzekering. Als u geen aanvullende verzekering heeft, dan moet u vanaf de 13e behandeling zelf betalen.

Wat betekent dit voor u?

Het gemiddelde tarief voor fysiotherapie is € 32,00 per behandeling. Als er 12 fysiotherapie- behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering gaat dit dus om (12 x 32 =)€ 384,00, welke verrekend worden met uw eigen risico. Uw eigen risico voor 2018 bedraagt € 385,00, dus er blijft € 1,00 ‘over’.

Als u gedurende het kalenderjaar geen aanspraak maakt op uw eigen risico (u gebruikt bijvoorbeeld geen dure medicijnen of u verwacht geen ziekenhuis bezoeken in 2018) dan zullen de eerste 12 fysiotherapiebehandelingen dus verrekend worden met het eigen risico, zoals hiervoor beschreven. Wanneer u uw eigen risico al wel 'kwijt' bent vanwege bijvoorbeeld medicatie, een operatie of ziekenhuisbezoek, dan worden de 12 fysiotherapiebehandelingen vergoed vanuit de basisverzekering zonder extra kosten.

Klik hier voor uitvoeriger informatie en 'rekenvoorbeelden'. 

 

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5