PCRR Hilberdink

Op vrijdag 28 september 2018 vond het traditionele jaarcongres plaats van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie ( ww.nvr.nl; NVR Najaarsdagen 2018 ). In het kader van zijn promotietraject bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft onze collega Bas Hilberdink, fysiotherapeut en gezondheidspsycholoog Msc., de prijs gewonnen voor de beste poster. Niet alleen de vorm en inhoud van de poster, maar vooral de heldere wijze van presenteren was voor de jury de aanleiding om unaniem Bas als winnaar aan te wijzen.

Citaat jury:”Op alle fronten stak hij er met kop en schouders bovenuit…”

Het PCRR Hilberdink is erg trots op Bas Hilberdink!

Foto BH1 Foto BH2

EULAR2018 Logo 300x196EULAR staat voor European League Against Rheumatism (vrij vertaald: 'Europese vereniging ter bestrijding van reuma'). Een keer per jaar vindt het EULAR congres plaats. Tijdens dit congres wisselen wetenschappers, reumatologen, health professionals (fysiotherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, psychologen) & patienten de nieuwste inzichten en ontwikkelingen met elkaar uit over de bestrijding en behandeling van diverse vormen van reuma. Dit jaar vond het congres plaats in Amsterdam van 13 tot 16 juni 2018.

Elk jaar gaan er minimaal twee fysiotherapeuten naar het EULAR congres; dit jaar viel de eer te beurt aan Herman Spijkerman, Wim Hilberdink en Bas Hilberdink. Bas mocht ook dit jaar weer een poster presenteren over zijn onderzoek in het kader van zijn promotietraject bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Als afgestudeerd Gezondheidspsycholoog (MSc) gaat zijn onderzoek over het ontwikkelen van voorlichtingmodules om mensen met axiale spondyloartritis (voorheen ziekte van Bechterew) voldoende te laten bewegen / oefenen.

Het PCRR is er trots op dat Bas zijn werk heeft mogen presenteren op de EULAR!

 

 

BH EULAR 2018

Op dinsdag 29 mei 2018 vindt in het PCRR de cursus over COPD plaats. De cursus bestaat uit één avond en is een belangrijk onderdeel van het behandelprogramma.

Tijdens de voorlichting worden onder andere onderwerpen als het beloop van COPD, het gebruik van medicatie en COPD in relatie tot voeding besproken. Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

19.00 – 19.05 uur Opening

Wim Hilberdink,

fysiotherapeut, mede-eigenaar PCRR Hilberdink

19.05 – 19.35 uur Wat is COPD

Henk Kramer,

longarts Martini Ziekenhuis Groningen

19.35 – 20.00 uur COPD en Medicijnen

Titia Klemmeier / Josien Bleeker,

long - verpleegkundigen Martini Ziekenhuis Groningen

20.00 – 20.25 uur COPD en Bewegen

Renate Albers / Stephanie van de Kamp - Werkman,

fysiotherapeuten PCRR Hilberdink

20.25 – 20.45 uur Pauze  
20.45 – 21.10 uur Omgaan met COPD

dr. Alex Knipping,

klinisch neuropsycholoog

21.10 – 21.35 uur COPD en Voeding

Martine Bos / Margriet de Vries,

diëtisten

21.35 – 21.40 uur Sluiting  

Wilt u zich aanmelden voor deze cursusavond? Vraag naar de aanmeldingsbrief bij uw fysiotherapeut.

oefenzaal200Regelmatig vindt in het PCRR de cursus over het Chronisch Pijnsyndroom plaats. De cursus bestaat uit drie avonden, welke tezamen een geheel vormen, en is een belangrijk onderdeel van het behandelprogramma. De avonden duren van 19.15 uur tot 21.15 uur.

De eerstvolgende cursus vindt plaats op de dinsdagen 27 maart 2018, 3 april 2018 & 17 april 2018.

Het programma voor deze avonden ziet er als volgt uit:


Cursusavond 1: “het klachtenpatroon passend bij een chronisch pijnsyndroom”

Cursusavond 2: “de invloed van stress op de klachten”

Cursusavond 3: “chronisch pijnsyndroom in relatie met de omgeving”

 

De avonden worden ingevuld door dr. Alex Knipping, klinisch neuropsycholoog, werkzaam op de afdeling medische psychologie van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Er zijn voor u geen (directe) kosten verbonden aan deze avond tenzij u niet (aanvullend) verzekerd bent. Er wordt één behandeling (groepstarief) gedeclareerd voor de voorlichting. Voorafgaande aan de cursus krijgt u per e-mail cursusinformatie toegestuurd. De inhoud van de cursusavond staat hierin duidelijk omschreven en dient tevens als naslagwerk. Wilt u zich aanmelden voor deze cursusavond? Vraag naar de aanmeldingsbrief bij uw fysiotherapeut.

Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen op deze voorlichtingsavond.

 

Wat gaat er veranderen?

Met ingang van 1 januari 2018 wordt fysio- en oefentherapie bij artrose van de heup en/of de knie vergoed vanuit de basisverzekering in plaats vanuit de aanvullende verzekering. Dit geldt voor de eerste 12 behandelingen per kalenderjaar. Omdat het nu om de basisverzekering gaat, gaat deze vergoeding wel 'ten koste' van uw verplichte eigen risico (voor 2018 is dit € 385,00).

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering worden na deze 12 behandelingen de overige noodzakelijke behandelingen vergoed uit uw aanvullende verzekering. Als u geen aanvullende verzekering heeft, dan moet u vanaf de 13e behandeling zelf betalen.

Wat betekent dit voor u?

Het gemiddelde tarief voor fysiotherapie is € 32,00 per behandeling. Als er 12 fysiotherapie- behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering gaat dit dus om (12 x 32 =)€ 384,00, welke verrekend worden met uw eigen risico. Uw eigen risico voor 2018 bedraagt € 385,00, dus er blijft € 1,00 ‘over’.

Als u gedurende het kalenderjaar geen aanspraak maakt op uw eigen risico (u gebruikt bijvoorbeeld geen dure medicijnen of u verwacht geen ziekenhuis bezoeken in 2018) dan zullen de eerste 12 fysiotherapiebehandelingen dus verrekend worden met het eigen risico, zoals hiervoor beschreven. Wanneer u uw eigen risico al wel 'kwijt' bent vanwege bijvoorbeeld medicatie, een operatie of ziekenhuisbezoek, dan worden de 12 fysiotherapiebehandelingen vergoed vanuit de basisverzekering zonder extra kosten.

Klik hier voor uitvoeriger informatie en 'rekenvoorbeelden'. 

 

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5