PCRR Hilberdink

Multiple sclerose

Multiple sclerose (MS) is een ziekte van het centrale zenuwstelsel: de hersenen en het ruggenmerg. Er is sprake van een chronische ontsteking van de beschermende 'hulzen' (de myelineschede, een soort isolerende laag) rond de zenuwen. Deze myelineschede verdwijnt geleidelijk aan, en de zenuwen worden met littekens (sclerotische plaques) bedekt. Door dit proces van ontstekingen wordt de werking van het zenuwstelsel verstoord. De eerste klachten ontstaan meestal tussen het 20e en 45e levensjaar.

Mensen met MS kunnen heel verschillende klachten krijgen, afhankelijk van hoe bij hen het zenuwstelsel is beschadigd door de plaques. De klachten verlopen vaak wisselend. Op de langere termijn, na jaren, worden de klachten wel geleidelijk ernstiger. De eerste aanval wordt meestal gevolgd door herstel, maar alle patiënten ervaren perioden van verbetering en achteruitgang, soms jaren achtereen - met gestaag toenemende neurologische beschadiging en invaliditeit. De mate van herstel neemt na elke aanval af en de lichamelijke invaliditeit neemt over het algemeen toe.

De verschijnselen kunnen heel divers zijn: oogproblemen, gevoelsproblemen in armen en benen (prikkelingen, tintelingen, doof gevoel), blaasproblemen, seksuele problemen, vermoeidheid, pijn (branderig gevoel in armen en benen, pijn laag in de rug), spierzwakte en spierstijfheid. Als reactie op de lichamelijke achteruitgang of de onzekere vooruitzichten komen ook vaak depressies voor. MS kan niet worden genezen. Bepaalde leefregels kunnen de klachten wel verminderen. Zo kan men proberen grote stress te vermijden. Ook medicijnen spelen een rol. Deze kunnen er soms voor zorgen dat mensen met MS minder snel achteruitgaan. Tegen de pijn bestaan verschillende methoden van pijnbestrijding.

Fysiotherapie bij MS

Fysiotherapie en lichamelijke oefeningen spelen een belangrijke rol bij het in stand houden en optimaliseren van souplesse, kracht, coördinatie en balans. Lichamelijke activiteit bij mensen met MS is lange tijd ontmoedigd. De oorzaak hiervan was de bij MS optredende vermoeidheid en de gevoeligheid van veel mensen met MS voor warmte.

Uit onderzoek weten we dat gebrek aan activiteit juist kan bijdragen aan vermoeidheid en zwakte. Beweging wordt momenteel gestimuleerd voor het verhogen van de fitheid en het gevoel van welbevinden en voor het vertragen van het verlies in spierfunctie. Uiteraard dient de lichamelijke activiteit op de juiste wijze gedoseerd te zijn om uitputting te voorkomen en tevens aangepast te zijn aan de lichamelijke mogelijkheden en beperkingen van de patiënt. Het handhaven van de balans tussen belasting en belastbaarheid is een belangrijk uitgangspunt van de behandeling door de fysiotherapeut. Voor details betreffende de behandeling kunt u contact opnemen met één van de fysiotherapeuten of u klikt op www.msvereniging.nl voor aanvullende informatie.

Eén van de fysiotherapeuten van het PCRR is lid geweest van de stuurgroep MS Netwerk Fysiotherapie Groningen. Het MS Netwerk is onderhand opgericht en er zal op zeer korte termijn een website beschikbaar zijn.

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5