PCRR Hilberdink

Cerebro Vasculair Accident (CVA)

Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een 'ongeluk in de vaten van de hersenen'. In het dagelijks taalgebruik heet een CVA een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct. Bij een CVA knapt een bloedvat in de hersenen of raakt het verstopt. In beide gevallen wordt de toevoer van bloed naar de hersenen verstoord. Daardoor krijgt het getroffen gedeelte van de hersenen te weinig zuurstof en raakt het beschadigd. Elk jaar worden in Nederland 30.000 mensen door een beroerte getroffen.

De gevolgen van een CVA kunnen zichtbaar zijn, bijvoorbeeld in de manier waarop iemand zich beweegt. Maar de gevolgen kunnen ook min of meer onzichtbaar zijn, omdat het gaat om veranderingen in het denken, de communicatie, de gevoelens en het gedrag. Een CVA betekent een ingrijpende verandering in het leven van degene die getroffen is en van de mensen in de naaste omgeving. Na de plotselinge gebeurtenis van de beroerte zelf en de revalidatiefase wordt pas duidelijk wat de blijvende gevolgen zijn. Dan begint een langdurig proces van optimaliseren van functies, aanpassen aan de mogelijkheden en zoeken naar een nieuw evenwicht.

Fysiotherapie na een CVA

Onderzoek heeft aangetoond dat vroege en intensieve revalidatie tot de beste resultaten leidt. Naast het beïnvloeden van stoornissen zoals verhoogde spierspanning door spasticiteit, of een pijnlijke schouder, richt fysiotherapie in het PCRR zich met name op de beperkingen in activiteiten van het dagelijkse leven. Zo wordt er, afhankelijk van de hulpvragen van de patiënt, bijvoorbeeld aandacht besteed aan het verbeteren van het lopen en de loopafstand, de balans, of het gebruiken van een spastische arm. De aangewezen middelen hiervoor zijn actieve, doelgerichte oefentherapie en het aanbieden van leefstijladviezen en thuisoefeningen. In de behandeling wordt de KNGF-richtlijn 'Beroerte' gevolgd. Voor details betreffende de behandeling kunt u contact opnemen met één van de fysiotherapeuten of u klikt op www.cva-samenverder.nl voor aanvullende informatie.

Eerstelijns interdisciplinair revalidatietraject

Sinds 1 januari 2022 bieden wij in ons centrum een eerstelijns interdisciplinair revalidatietraject aan voor patiënten die een CVA1, ook wel beroerte, hebben doorgemaakt. Dit revalidatietraject bestaat uit een samenwerking tussen fysiotherapie, Ergotherapie Haren, Previtas (diëtetiek), Logopedie Centrum Groningen en Piece of Mind (psychologie). Samen kijken wij,  met de patiënt, naar wat er nodig is om te werken aan een zo optimaal mogelijk herstel. Hierbij stellen wij de persoonlijke doelen en de mogelijkheden van de patiënt centraal. 

Dit interdisciplinaire revalidatietraject is geschikt voor patiënten in verschillende fases na het CVA:

De revalidatie fase (tot zes maanden na het CVA): In deze fase ondersteunen wij een zo snel mogelijke terugkeer naar de eigen woonomgeving. Op deze manier kunnen patiënten in een veilige en vertrouwde omgeving werken aan hun herstel om zo hun dagelijkse activiteiten weer te kunnen oppakken binnen de eigen mogelijkheden.

De chronische fase (vanaf zes maanden na het CVA): Als op later moment problemen worden ervaren in het dagelijks functioneren van de patiënt, kunnen wij samen met de patiënt zoeken naar mogelijkheden om weer zo optimaal mogelijk te functioneren.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met het PCRR. Verwijzers kunnen de verwijsmogelijkheden hier vinden.

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5