PCRR Hilberdink

Corona-virus: beleid PCRR

[update XIX; 1 december 2020]

Voor een foto-impressie van de Coronamaatregelen klik HIER

 

Samenvatting gebruik MONDKAPJES:

 • Het PCRR is geen ‘publiek toegankelijke ruimte’, derhalve is het dragen van gezichtsbescherming (mondkapje, face – shield, bril) formeel niet verplicht
 • Voor de patienten geldt het dringende advies dat men in de looproutes en in de kleedkamer gezichtsbescherming draagt. In de wachtruimte (wanneer men heeft plaatsgenomen) en in de oefenzalen is gezichtsbescherming niet verplicht.
 • In het PCRR is afgesproken dat de medewerkers wel gezichtsbescherming dragen. Het is aan de medewerker zelf te besluiten of men een medisch mondmasker (type 2R), een transparant mondkapje of een face – shield draagt.
 • Wanneer de therapeut binnen de anderhalve meter moet werken (onderzoek, steun bij balansproblemen), dan laat hij de patiënt een formulier ondertekenen en draagt hij bij voorkeur ook handschoenen.

Voor een uitgebreide  toelichting klik HIER

Het PCRR heeft besloten het zwembad weer in gebruik te nemen. Wel vragen wij u dringend om de geldende regels in acht te blijven nemen. Met name bij het gebruik van de kleedkamers doen wij een beroep op uw gezonde verstand. Het is lastig om in de kleedkamers de 1,5 meter te handhaven. Dit betekent dat u soms even moet wachten tot er voldoende ruimte is. Wees hierbij respectvol naar elkaar en bedenk dat alleen op deze wijze wij het therapeutisch zwemmen kunnen blijven aanbieden. Beperk ook het gebruik van de douche tot kort afspoelen. Tot slot is de maximale verblijfsduur in het zwembad 30 minuten. Voor een overzicht van de regels klikt u HIER

Ten aanzien van de reguliere fysio- en oefentherapie verandert er niets. Volgens het ministerie van VWS geldt voor groepsbehandelingen:

 • maximaal 30 personen in een ruimte
 • minimaal 10 m² per persoon
 • de afstand tussen patiënten is steeds 1,5 meter
 • er is altijd minimaal één fysiotherapeut in de ruimte
 • het betreft individueel oefenen/ trainen

 

Bovenstaande geldt ook voor onze sportlessen, dat wil zeggen de trainingen die u volgt via CASA Hilberdink en waarvan u de kosten zelf betaalt. Per heden is het weer mogelijk de circuittrainingen te volgen.

Onderstaande maatregelen en protocollen blijven onverminderd van kracht.

Voor de uitvoering van alle hoofdactiviteiten gelden helaas nog steeds aangepaste regels om de kans op besmetting met het Coronavirus zo klein mogelijk te houden. We doen een groot beroep op u om deze regels strikt te volgen: de regels zijn in onderstaand protocol opgenomen:

Protocol algemene regels

        Preventieplan

 • Bij binnenkomst wast u eerst uw handen met water en zeep in het heren- of damestoilet. Was - instructie hangt boven de wastafels;
 • Tussen het heren- en damestoilet staat desinfecterende handgel: u bent verplicht hier gebruik van te maken;
 • In de oefenzaal liggen vinyl handschoentjes: hiervan kunt u desgewenst gebruik maken;
 • In de oefenzalen staan sproeiflacons met desinfecterende vloeistof. U bent verplicht na gebruik van een apparaat de handvatten hiermee te reinigen met behulp van speciale microvezel doekjes;
 • U bewaart een afstand van ongeveer 1,5 meter van andere mensen;
 • De therapie zal worden aangepast, waarbij voldoende veilige ruimte onderling bewaard wordt;
 • De toiletten, kleedkamers en deurkrukken worden meermalen per dag gereinigd;
 • Verder gelden strikte algemene hygiëne-maatregelen (was uw handen vaak en grondig, geen fysiek contact zoals handen schudden, niet met uw handen aan uw gezicht komen, etc.)

 

        Looproutes

        In het PCRR zijn op de grond looproutes in BLAUW en ROOD aangegeven. Algemeen geldt dat ‘binnenkomende’ mensen de RODE route volgen en ‘uitgaande’ mensen de BLAUWE route. Op de RODE route staan op      bepaalde plekken waarschuwingpaaltjes opgesteld met de melding dat men moet wachten op eventuele tegenliggers (BLAUWE route). In de gang, waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren zijn transparante kunststofgordijnen geplaatst, om het besmettingsrisico te minimaliseren. Bij de balie zijn plexiglas - schermen geplaatst.

Ziek?

        Mocht u één of meer van de ziekteverschijnselen hebben zoals verkoudheid, regelmatig hoesten, niezen, kuchen, keelpijn of koorts, dan vragen wij u met klem thuis te blijven. Onze fysiotherapeuten zullen bij twijfel genoodzaakt zijn u weer naar huis te sturen. Onder het voltallige personeel houden wij natuurlijk dezelfde strikte (gedrags)regels aan.

Fysiotherapie

De fysio- /oefentherapie in de oefenzalen zal worden aangepast om te kunnen voldoen aan de eisen van de “anderhalve - meter - samenleving”. Enkele voorbeelden van de aanpassingen zijn:

 • De patiënten zorgen er voor dat zij op de afgesproken tijd aanwezig te zijn in de oefenzaal: niet later, maar zeker niet eerder!
 • De maximale tijd die men mag doorbrengen in de oefenzaal is 45 minuten
 • Op vaste tijdstippen worden circuit - trainingen gegeven voor kleine groepen (maximaal 4 personen)
 • Klein oefenmateriaal wordt door de gebruiker zelf gedesinfecteerd
 • De fitness - apparaten, die niet gebruikt kunnen worden, worden gemarkeerd met een rood kruis. Deze rode kruizen zijn gemakkelijk verplaatsbaar, dus de te gebruiken apparaten worden op aangeven van de fysiotherapeut frequent gewisseld.

Uitbreiding

Om te voldoen aan de eisen gesteld aan de “anderhalve - meter - samenleving”  hebben we op de eerste verdieping een extra oefenzaal en twee behandel-, c.q. spreekkamers ingericht.

Zwemmen

Als u een zwemabonnement heeft of deze wilt aanschaffen, gelden ook voor het recreatieve zwemmen speciale regels. Deze regels vindt u HIER.

Sport

Als u een sportabonnement heeft of deze wilt aanschaffen, gelden ook voor het op eigen kosten sporten / zwemmen speciale regels. Deze regels vindt u HIER.

Wij hopen van harte dat de situatie rondom het Coronavirus zich positief ontwikkelt en we op korte termijn weer alle activiteiten op de voor ons normale manier kunnen aanbieden. Het naleven van de regels binnen en buiten het PCRR Hilberdink, en dan met name afstand van ekaar houden en regelmatig handen wassen, geeft de grootste kans op terugkeer naar 'normaal'. Samen zijn we hiervoor verantwoordelijk.

Team PCRR HILBERDINK

Loading…

Wij beschikken over ruime oefenzalen, een verwarmd zwembad en een infrarood-sauna

U oefent onder deskundige begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten

Wij bieden effectieve oefentherapeutische programma's

De wachtruimte

U bent altijd van harte welkom bij PCRR Hilberdink

Oefenmateriaal

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5